Två barn ligger i vattenbrynet och ler mot kameran. Bakom dem syns havet och himlen.

”Vartenda barn har rätt till bästa möjliga hälsa!”
– Skurup gott exempel i den sociala barn- och ungdomsvården

2021 genomförde Socialstyrelsen en förstudie där ett antal av Sveriges kommuner ingick. Skurups kommun stack ut i statistiken och lyfts fram som gott exempel ifråga om arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården, närmare bestämt hur man stärker hälsan hos barn och unga som bor i familjehem.

– Som vi ser på det så genomför vi det som alla barn har rätt till, säger barnsekreterare Ellinor Härefors. Alla barn har rätt till hälsoundersökning och tandvård. Vi vet att barn som bor i familjehem kan ha fått en annan start i livet än många andra, och att hälso- och sjukvård kanske inte har genomförts som den bör. Vi vet också att det finns en risk att skolresultaten kan bli lidande, speciellt om barnet inte mår bra. Jag säger inte att det gäller alla, men det kan vara så.

Barnet har med sig en trygg vuxen till läkarbesöket

I Skurups kommun har ett barn eller en tonåring (0–18 år, ibland upp till 21 år) som bor i familjehem alltid en barnsekreterare med sig på läkar- eller tandläkarbesök.

– Det är viktigt att vara en trygg vuxen för barnet. Kanske känner barnet rädsla och oro inför ett läkar- eller tandläkarbesök. Anledningarna till det kan vara många. Barnen kan ha upplevelser med sig i bagaget som gör dessa situationer extra jobbiga. Vi vill stötta så mycket som möjligt, säger barnsekreterare Monica Berg.

”Behövs det?”, kanske någon tänker. “Läkaren skickar ju ett skriftligt utlåtande.” Förutom att stötta barnet ger barnsekreteraren läkaren kompletterande information.

– Region Skåne vill att socialtjänsten är närvarande. Som barnsekreterare får man ofta frågor om barnets bakgrund och placeringen från läkaren, så det är viktigt att vara där för att ge rätt information, säger Monica Berg.

– Vi berättar i förväg vad en hälsoundersökning är, vad som ska hända och syftet med undersökningen. Barnet får veta att barnsekreteraren kommer vara med och minst en vuxen från familjehemmet /jourhemmet, säger Ellinor Härefors. Vårdnadshavarna informeras om syftet med hälsoundersökningen och vi frågar efter samtycke från föräldern i samband med det.

Uppföljningar och rutiner är viktiga

I Skurups kommun arbetar man enligt en fastställd rutin för hur man tar emot ett barn och sedan följer upp barnet i familjehemmet. Barnet har exempelvis möjlighet att prata enskilt med barnsekreteraren.

– Vi har regelbundna uppföljningsmöten vid placering, säger Ellinor Härefors. Inledningsvis tät uppföljning och under första året besök i familjehem en gång i månaden. Därefter var tredje månad. Vid alla uppföljningar frågar vi om hälsa och tandhälsa och följer upp det som framkommit vid hälsoundersökning och eventuella remisser.

– Vi ställer konkreta frågor, exempelvis ”När var du senast hos tandläkaren? Vad sas vid senaste hälsosamtalet/besök på BUP? Hur sover du/hur fungerar det på kvällen vid läggdags? Har du varit sjuk sedan vi senast sågs?” Vi ger alltid barnet möjlighet till enskilt samtal vid uppföljningar, för att barnet ska få möjlighet att berätta och prata om saker som kanske inte barnet vågar säga inför sitt familjehem.

För att säkerställa att alla arbetar på samma sätt och att ingenting faller mellan stolarna har enheten tagit fram en rutinpärm där allting är samlat. Det är ett bra stöd för dem som arbetar men också för nyanställda och kandidater. 

– Våra rutiner är levande dokument, säger Monica Berg. Vi är delaktiga i utformningen, och förbättrar löpande. Att uppmärksamma tandhälsan har varit ett utvecklingsområde på senare tid. Många gånger kan både den fysiska, psykiska och orala hälsan hos barn som flyttar till familjehem blivit försummad av olika anledningar. Detta är viktigt att uppmärksamma i ett tidigt skede för att få hjälp.

Regelbundna träffar för utvecklingsarbete

Var tredje vecka samlas gruppen och pratar tillsammans med chefen om hur rutiner och struktur kan utvecklas.

– Detta tror vi är en framgångsfaktor och anledning till att rutiner och strukturen fungerar så bra, att vi själva varit med och skapat rutinerna och uppdaterat och förbättrat dem vid behov, säger Monica och Ellinor.

Barns behov i centrum

BBIC står för Barns behov i centrum. Det är en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning som används inom Socialtjänstens arbete med barn och familjer i hela Sverige.

BBIC bygger på sju grundprinciper. De vägleder och hjälper handläggaren att lyfta fram barnet i centrum:


1. Utgå från barnets rättigheter.
2. Låta barnets bästa vara avgörande.
3. Sträva efter likvärdiga möjligheter för alla barn.
4. Göra barnet och föräldrarna delaktiga.
5. Ske i samverkan med andra professioner och verksamheter.
6. Motverka svårigheter och förstärka resurser.
7. Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation.


Skurups kommun bjöds nyligen in av Socialstyrelsen att dela med sig av sitt arbetssätt på ett rikstäckande webbinarium.

Se webbinariet:
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/battre-halsa-for-placerade-barn-och-unga---hur-kan-vi-starka-arbetet-inom-sociala-barn--och-ungdomsvarden/
 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Foto: Skurups kommun

Fredag 3 november 2023

På www.inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.