Sebastian Meglic står i aulan på Prästamosseskolan med lärarkåren bakom sig i olikfärgade stolar.

Krafttag för tryggheten i skolorna – all skolpersonal utbildas

Under april månad har 400 personer ur skolpersonalen genomgått utbildning i det som kallas PDV – pågående dödligt våld i skolan. Utbildningen är ett första steg i att handskas med det faktum att skolan som alla övriga institutioner i samhället kan bli föremål för våldshandlingar.

- Nu och framöver arbetar vi på flera fronter för att förebygga och skapa fler rutiner för säkerheten i skolorna. Just nu ser vi tyvärr en ökning av våldsbrott i samhället och skolorna är inget undantag, säger Sebastian Meglic, trygghets- och beredskapssamordnare.

Helhetstänkande kring säkerheten

I säkerhetsarbete tittar man alltid på helheten – både den fysiska och den sociala miljön genomgår granskning och man belyser allt ifrån det förebyggande sociala arbetet till den rent fysiska miljön, som lås och larm till den mentala beredskapen hos personalen.

Övningar och förberedelser viktiga

- Som i allt krisförebyggande arbete måste vi våga tänka tanken och vara mentalt förberedda på olika scenarion, säger Sebastian Meglic.

- PDV är ett led i arbetet med vår gemensamma krisplan för skolor och förskolor, säger Lena Planken, chef för skol- och utbildningsförvaltningen. Precis som när personalen övar livräddning eller har brandövning kommer övningar att ske även på det här området. Eleverna övar vi inte med. De ska känna sig trygga i skolan och så långt det är möjligt vara fria från tankar på hot och våld.

En utbildningsperiod skedde nu under våren. Under hösten kommer fler att utbildas.

Öppenheten minskade redan under pandemin

Ett sätt att öka säkerheten är utvecklingen som vi redan ser, med så kallade skalskyddsstängda skolor. Det innebär att man inte kan komma igenom skolans ytterdörrar oanmäld och att porttelefon kan vara en lösning.

- Alla vuxna i Skurups skolor bär idag en namnskylt, säger Lena Planken. Vi vill veta vem som rör sig i lokalerna.

- Vi tittar på smarta kort, säger Sebastian Meglic. Ett sådant kort är både en elektronisk tagg som fungerar som en nyckel och ett ID-kort.

Faktorer som kan vara viktiga när man tittar på den fysiska miljön är bland annat:

  • Ytterdörrar – är de låsta? Larmade? Låser man med tagg eller nyckel?
  • Utemiljön – hur är buskage placerade i förhållande till väggarna?
  • Inomhus – går det att låsa inifrån? Kan insyn genom fönstren förhindras?

Säkerheten obligatorisk vid nybyggnation

Allteftersom det byggs nya skolor och äldre skolor renoveras arbetar man in säkerhetsaspekten ytterligare.

- I alla nybyggda skolor kommer det exempelvis att finnas möjlighet till allanrop, berättar Sebastian Meglic. Det betyder att man snabbt kan få ut ett meddelande via högtalare i alla rum. Det här är viktigt även vid eventuell brand.

De förebyggande faktorerna är desamma som alltid

Vad gäller riskerna för våld i skolan gäller samma förebyggande faktorer som det alltid har gjort, säger Sebastian Meglic och Lena Planken:

  • Det ska finnas närvarande, engagerade vuxna i den unga personens närhet.
  • Gemenskap med kompisar är viktigt för en ung människa.
  • Meningsfull fritid skapar sammanhang och glädje i vardagen.

I en vardag där de variablerna samspelar finns möjligheten för individer att växa och utvecklas. Det i sig är en framgångsfaktor för alla unga människor.

- Vi behöver ta ett ärligt och uppriktigt grepp om både social och fysisk miljö för att utveckla tryggheten ytterligare. Det arbetet pågår ständigt, avslutar Sebastian Meglic och Lena Planken.


Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg 

Torsdag 5 maj 2022

På www.inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.