En spång gwnom skogen håller på att byggas. Ljust trä mot omgivande grönska.

Välbesökta och älskade Svaneholmsområdet och Hörte hamn rustas upp

Områdena kring Svaneholms slott och Hörte hamn är två av de mest välbesökta och älskade platserna i Skurups kommun. Helglediga familjer, långväga gäster och skolklasser utnyttjar möjligheterna till naturupplevelser, historia och avkoppling. Tack vare medel från bland annat Skurups kommun, Leader Söderslätt och ideellt arbete har upprustningar skett som garanterar platsernas hållbarhet en bit in i framtiden. 

- 90 000 besökare går runt Svaneholmssjön varje år – gäster i rökhuset, Friluftsfrämjandet, Skogsmulle, kommunens skolor, turister, kommuninvånare… Svaneholms slotts andelsförening äger och förvaltar slottet och området runtomkring. Att erbjuda besökarna en ännu bättre upplevelse handlar om både service och säkerhet. I servicebyggnaden vid rökhuset kommer det att finnas toaletter, ett våtrum där man exempelvis kan spola av galonkläder och ett vattenutkast. Inte minst för skolornas behov är servicebyggnaden en nödvändighet, säger Bertil Nilsson, ordförande i Svaneholms slotts andelsförening och i Hörte hamnförening.

Spängerna renoveras grundligt

Höjdpunkten på promenadslingan runt Svaneholmssjön är de älskade spängerna, med den unika och sagolika naturupplevelsen i form av träskliknande alsumpskog. Spängerna har på delar av sträckan runt sjön bytts ut där nytt lärkträ använts med tanke på miljön. Till våren kommer ytterligare 25-30 m att bytas ut.

– Där sker en radikal renovering. Mycket av arbetet har gjorts med ideella krafter.

Naturreservat garanterar allmänhetens tillgång till platsen

Vad står härnäst på agendan för Svaneholmsområdet?

- Ett fjärde naturreservat, som binder ihop de tre som redan finns. Detta säkrar att allmänheten får tillgång till området och kan njuta av det även i framtiden. Det är nu Svaneholmssjön och skogsområdet närmast sjön som planeras bli det fjärde naturreservatet om allt går i lås. De tre andra är Vassen, Norrskog och Hästhagen.

En lyftkran står ute i vattnet och lyfter en stor järnstång på plats, som ska stötta upp piren.

Säkrare pir i Hörte hamn

Hörte hamn, med anor från vikingatiden, var en viktig hamn för ålfisket på sin tid. Numera är hamnen i Hörte en omtyckt plats för livsnjutare av alla de slag, speciellt i fågelskådarform. För den som vill skåda ut över vattnet men inte äger en kikare finns det en fast kikare att titta i och ett fågelskådarhus. Den gamla ålabåten är spännande och kan ta en hel skolklass.

- Att reparera och rusta upp pirhuvudena och pirarmar innebär att vi räddar hamnen för framtiden och fortsätter synliggöra historien, säger Bertil Nilsson. Det västra pirhuvudet stärktes 2019 och nu var det dags för det andra. Vi stärker också kajkanterna efterhand.


Arbetet med att förvalta och med varsam hand utveckla Svaneholmsområdet och Hörte hamn fortsätter. Genom att blicka bakåt på vår historia kan vi bättre förstå vår samtid.

För dig som vill veta mer

Länk: Information för dig som vill besöka Skurups kommun - sevärdheter, badplatser, evenemang och biograf

Länk: Svaneholms slott 

Länk: Hörte hamn

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Foto: Bertil Nilsson

 

 


 

Fredag 3 november 2023

På www.inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.